Sportgeneeskunde Friesland

Kwaliteit

Kwaliteit

SGF is gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) en voldoet derhalve aan hoge kwaliteitsnormen.
Daarbij ondersteunt de overheid de ontwikkelingen voor kwaliteit van zorg onder meer met behulp van drie wetten die voor een SMI relevant zijn: de Kwaliteitswet Zorginstellingen (WKZ), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De overheid hecht groot belang aan de ontwikkelingen en uit deze belangstelling vloeit een vierde wet voort; de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Vwb kwaliteit, klachten en geschillen zijn SGF en de bij SGF werkende sportartsen aangesloten bij de Klachtenservice Sportgeneeskunde van de FSMI. In dit kader maakt SGF indien nodig ook gebruik van de diensten van de klachtenfunctionaris van Bureau Sportgeneeskunde Nederland.  Ieder jaar ontvangt SGF het jaarverslag van de Geschillencommissie EZa die de opvang verzorgt van geschillen in het kader van de Wkkgz.